Koncepcja na przygotowanie warsztatów wielkanocnych w Bidaczowie była efektem  pracy  aktywnych uczestniczek ze społeczności lokalnej w Bidaczowie. W czasie pracy, w trakcie warsztatów,  powstało wiele pomysłów na realizację lokalnych projektów, jednym z nich był pomysł na przygotowanie warsztatów, których celem byłaby z jednej strony integracja społeczności lokalnej, z drugiej zaś pokazanie i zachowanie lokalnej tradycji i dziedzictwa lokalnego.

Wiosna to czas Świąt Wielkanocnych, które są ważnym elementem  tożsamości i obrzędowości  w lokalnej kulturze i społeczności. W tym czasie jest wiele tradycji, które są warte przekazywania młodym pokoleniom. Uczestniczki zdecydowały, iż aspektem, który chcą utrwalić będzie tradycja wykonywania ozdób i palm wielkanocnych.  W ten sposób zrodził się pomysł na warsztaty wielkanocne.

Chcieliśmy elementy lokalnej tradycji połączyć  z integracją międzypokoleniową, a warsztaty idealnie  pozwalają te dwa cele osiągnąć – opowiada jedna z pomysłodawczyń projektu obywatelskiego

Realizację warsztatów poprzedziły działania przygotowawcze, grupa inicjatorek przygotowała szczegółowy plan działania, pozyskała partnerów, bez których projekt nie mógłby się odbyć tj. Szkołę Podstawową w Bidaczowie oraz parafię, działania wsparła także Rada Rodziców.

Ostatecznie w  kwietniu odbyły się warsztaty z tworzenia ozdób i palm wielkanocnych w Szkole Podstawowej w Bidaczowie. W warsztatach wzięły udział: dzieci, rodzice i dziadkowie z Bidaczowa. Wszyscy zaangażowali się w pracę, w efekcie której powstały piękne palmy wykonane różnymi technikami  z różnych materiałów oraz stroiki wielkanocne.  Warsztaty upłynęły w miłej atmosferze, podczas której starsi dzieli się swoimi wspomnieniami związanymi z tradycjami wielkanocnymi, nie brakowało też wspomnień i rozmów o przeszłości i historii lokalnej. Wszystkie efekty pracy na warsztatach zostały zebrane i została zorganizowana wystawa w Szkole Podstawowej w Bidaczowie oraz w Kościele p.w. Nawiedzenia NMP w Bidaczowie.

Wspólna praca  i rozmowy zintegrowały starszych i młodszych. Sympatyczna atmosfera zaowocowała chęcią kolejnych spotkań. Projekt  wpłynął na poprawę dialogu międzypokoleniowego oraz rozbudzenie aktywności obywatelskiej i patriotycznej wśród młodszych i starszych mieszkańców Bidaczowa.

Zatem zakładane cele projektu obywatelskiej tj: – przypomnienie i utrwalenie tradycji wielkanocnych, – integracja międzypokoleniowa  mieszkańców, – „lekcja żywej historii” przekazana przez starszych zostały w pełni osiągnięte.

Projekt „Ja – obywatel!” jest realizowany przez Fundację Bliżej Pasji w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Biłgoraju. Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

              

Translate »