W poniedziałek 29 marca br. młodzież ze szkoły podstawowej w Dąbrowicy na spotkaniu on-line zaczęła moduł, którego tematem przewodnim była partycypacja.

Uczestnicy i uczestniczki zastanawiali się czym jest partycypacja i jak sami mogą partycypować. Poszukiwali odpowiedzi na pytanie co to znaczy, że czyjś głos nie jest słyszalny i brany pod uwagę. Zastanawiali się jakie są problemy w ich najbliższym otoczeniu i co mogą zmienić. Poznali techniki i narzędzia partycypacji.

Kilka dni wcześniej tajniki partycypacji zgłębiali uczniowie szkół podstawowych w Bukowej oraz Smólsku Dużym.

Przed nami jeszcze wiele ciekawych spotkań!

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Translate »