Dnia 26 listopada b.r. odbyło się kolejne już spotkanie seniorek i seniorów w Łukowej. Uczestnicy spotkania rozmawiali o strategii działania Seniorklubu w 2022 r., o jego misji i założeniach. Podsumowano również dotychczasowe spotkania konsultacyjne w ramach procesu tworzenia Seniorklubu.

W kolejnej części spotkania Seniorklub „Nutkę radości” odwiedziła sierżant sztabowy Joanna Pilarska. Motywem przewodnim spotkania było bezpieczeństwo najstarszych mieszkańców Łukowej.

W przemiłej atmosferze uczestnicy wysłuchali ważnych porad jak nie stać się ofiarą oszustów stosujących metodę „na wnuczka czy policjanta”. Na spotkaniu szczegółowo omówiony został sposób działania sprawców i wskazane zagrożenia. Podczas spotkania funkcjonariuszka rozmawiała o zagrożeniach na jakie mogą być narażone osoby starsze, omawiała metody, jakimi najczęściej posługują się przestępcy i wskazywała, jak uchronić się przed utratą pieniędzy. Zwracała uwagę na to, że oszuści często wykorzystują więzi rodzinne, dobroć i łatwowierność osób starszych aby wyłudzić od nich oszczędności. Policjantka przypomniała seniorom, że przestępcy potrafią podszywać się pod różnego rodzaju przedstawicieli instytucji pomocowych , urzędów, a nawet policjantów.

Projekt „Zaangażowanie ma znaczenie!” dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025.

     

     

Translate »