Celem projektu „Wiek nie odbiera odpowiedzialności!” jest zwiększenie czynnego udziału 100 osobowej grupy seniorów po 60 r.ż z Powiatu Biłgoraj, w tym z Gminy Biłgoraj, Obsza, Aleksandrów w życiu lokalnym poprzez zaangażowanie jej w procesy decyzyjne i kształtowanie polityk publicznych w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2019 r.

W ramach projektu zaplanowano następujące działania:

– Warsztaty;

– Wizyty studyjne szlakiem aktywnych środowisk senioralnych;

– Senioralna kampania edukacyjna;

– Inicjatywy obywatelskie;

– Utworzenie obywatelskiego „Seniorklubu”;

– Wsparcie istniejącego „Seniorklubu” w Gminie Biłgoraj;

– Gala partycypacji podsumowująca projekt;

Projekt realizowany jest przez Fundację Bliżej Pasji – Lidera oraz Partnera Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju.

Projekt „Wiek nie odbiera odpowiedzialności!” jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

 

Translate »