„Strefa doświadczenia” to jedno z działań realizowanych w projekcie „Obywatelsi!”. Na tym etapie młodzież odwiedza miejsca, gdzie może doświadczyć realnych sytuacji związanych z partycypacją obywatelską.

Istniejąca sytuacja epidemiologiczna uniemożliwiła młodzieży bezpośrednie wizyty w instytucjach publicznych, jednak nie stanęła na przeszkodzie w spotkaniach wirtualnych.

Dnia 3 lipca b.r. prawie 30 młodych obywateli Gminy Biłgoraj spotkało się w formie on-line z zastępcą Wójta Gminy Biłgoraj – p. Wojciechem Dziduchem. Młodzież dowiedziała się jak funkcjonują poszczególne jednostki organizacyjne Gminy, jaka jest specyfika pracy Gminy, jak odbywają się różnorodne formy partycypacji: np. konsultacje społeczne, spotkania rad, sesje, itd. Boiska sportowe, zawody sportowe, gminne wydarzenia kulturalne to dodatkowe tematy poruszane podczas spotkania. Młodzi uczestnicy wirtualnej wizyty mogli zadać Wójtowi Gminy Biłgoraj pytania, z których żadne nie pozostało bez odpowiedzi. Nad całością czuwała moderatorka, która wprowadziła uczestników w proces oraz poprowadziła spotkanie podsumowujące.

Wydarzenia w formie on-line z przedstawicielami władz lokalnych są nietypowe i innowacyjne dla młodych ludzi z Gminy Biłgoraj i niezaprzeczalnie pozwalają doświadczyć obecności w samorządzie i otwartości władz lokalnych na młodzież.

Projekt „Obywatelsi!” współfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu  Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

 

Translate »