Dnia 5 września br.  13 osobowa grupa seniorów -uczestników projektu spotkała się z przedstawicielami  2 instytucji w Boniewie w gminie Fajsławice.

Wizyta rozpoczęła się od spotkania z Panem Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Fajsławicach, od którego dowiedzieliśmy się o działaniach i inicjatywach realizowanych przez GOK na rzecz seniorów, ale także społeczności lokalnej. Pan Dyrektor wskazał na dobrą współpracę lokalnych władz, NGO ale też grup nieformalnych jak KGW jako podstawę dużej aktywności społecznej i obywatelskiej wśród mieszkańców gminy. Dzięki aktywności mieszkańców, również tych starszych kultywowana jest lokalna tradycja kulinarna, a swoją sławę gmina zawdzięcza tradycji zielarskiej, wokół której rozwija się lokalna społeczność.

Następnie  odbyło się spotkanie, a następnie warsztaty z Panią Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Fajsławice.  Stowarzyszenie, które odwiedziliśmy jest dobrym przykładem i praktyką  odpowiedzi  na potrzeby integracji społeczności lokalnej w tym osób starszych ale także na potrzebę wzmocnienia poczucia tożsamości lokalnej i pokazania tego co w gminie jest najlepsze, tak powstał niecodzienny na Lubelszczyźnie ogród, który otrzymał nazwę „Tymiankowy Smak Fajsławic”. Założono go w urokliwym miejscu w gminie Fajsławice przy byłej  Szkole Podstawowej w Boniewie Ignasinie. Warto wspomnieć, że projekt związany z założeniem sporego ogrodu ziołowego  zrealizowanego z programu Aktywności Społecznej Osób Starszych 2014–2020 oraz Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Urzędem Gminy Fajsławice oraz za mocą Porozumienia z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie. W  2013 r  Stowarzyszenie powołało Centrum Edukacji Zielarskiej „Tymiankowy Smak Fajsławic”. Głównym celem CEZ jest promocja ziół i  upraw zielarskich oraz  szeroko pojęta edukacja zielarska poprzez organizację warsztatów o tematyce zielarskiej ale także szerzej upowszechnianie lokalnych tradycji kulinarnych, zielarskich i zwyczajów z tym związanych.  W działalność CEZ zaangażowani są mieszkańcy, ze szczególnym udziałem osób starszych  gminy. Tutaj wykorzystuje się wiedzę, doświadczenie, potencjał seniorów, którzy są przekazicielami lokalnej kultury i tradycji.

Pani prezes  opowiedziała także o sposobach aktywizacji osób starszych w małych miejscowościach, tak aby zachęcić seniorów do wyjścia z domów  i podzielenia się wiedzą doświadczeniem, które jest bezcenne w działalności i popularyzacji tradycji i kultury lokalnej.

W drugiej części wizyty odbyły się warsztaty zielarskie dla seniorów, w których każdy senior  mógł skomponować własną kompozycję ziół.

Po części oficjalnej, był czas na wspólny „ziołowy” posiłek oraz na indywidualne kontakty i zwiedzanie tego urokliwego miejsca.

Wizyta studyjna obyła się  w ramach projektu „Zaangażowanie ma znaczenie!”. Projekt jest dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025.

   

   

Translate »