W dniu 23 sierpnia 15 osobowa grupa seniorów -uczestników projektu odwiedziła 2 instytucje w Fajsławicach woj. lubelskie. Pierwszym miejscem było Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Fajsławice.  Spotkanie oraz warsztaty zielarskie odbyły się w Szkole Podstawowej w Boniewie-Ignasinie.   Stowarzyszenie, które odwiedziliśmy odpowiada na potrzeby integracji społeczności lokalnej w tym osób starszych ale także na potrzebę wzmocnienia poczucia tożsamości lokalnej i pokazania tego co w Gminie jest najlepsze, tak powstał niecodzienny na Lubelszczyźnie ogród, który otrzymał nazwę „Tymiankowy Smak Fajsławic”. Założono go w urokliwym miejscu w gminie Fajsławice przy Szkole Podstawowej w Boniewie Ignasinie. Warto wspomnieć, że projekt związany z założeniem sporego ogrodu ziołowego  zrealizowanego z programu Aktywności Społecznej Osób Starszych 2014–2020 oraz Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Urzędem Gminy Fajsławice oraz za mocą Porozumienia z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie. W  2013 r  Stowarzyszenie powołało Centrum Edukacji Zielarskiej „Tymiankowy Smak Fajsławic. Głównym celem CEZ jest promocja ziół i  upraw zielarskich oraz  szeroko pojęta edukacja zielarska poprzez organizacje warsztatów o tematyce zielarskiej na naszych warsztatach.  W działalność CEZ zaangażowani są mieszkańcy, w tym także seniorzy z Gminy.

Działania realizowane przez Stowarzyszanie, w tym zrealizowane dwa projekty  (ASOS, FIO) oraz powstałe Centrum aktywizują, integrują, oraz upowszechniają  zdrowy styl życia. Pani prezes  oraz członkinie stowarzyszenia opowiedziały nie tylko o działalności Stowarzyszenia ale także o sposobach aktywizacji osób starszych w małych miejscowościach, tak aby zachęcić seniorów do wyjścia z domów  i podzielenia się wiedzą doświadczeniem, które jest bezcenne w działalności i popularyzacji tradycji i kultury lokalnej.  W drugiej części odbyły się warsztaty zielarskie dla seniorów, w których każdy senior  mógł skomponować własną kompozycję ziół.

Po spotkaniu ze Stowarzyszeniem od przedstawicielki Gminnej Biblioteki w Fajsławicach dowiedzieliśmy się o działaniach i inicjatywach realizowanych przez bibliotekę na rzecz seniorów.

Po części oficjalnej, był czas na wspólny „ziołowy” posiłek oraz na indywidualne kontakty i zwiedzanie tego urokliwego miejsca.

               

Wizyta studyjna odbyła się w ramach projektu „ Wiek nie odbiera odpowiedzialności” współfinansowanego ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Translate »