W dniu 30 lipca grupa seniorów -uczestników projektu „Senior ważny codziennie!” odwiedziła organizacje i instytucje działające na rzecz seniorów w woj. lubelskim. Pierwszym miejscem był Kazimierz Dolny, seniorzy spotkali się z przedstawicielami Kazimierskiego Domu Kultury, w którym organizowanych jest wiele ciekawych wydarzeń dla seniorów i z udziałem seniorów, m.in. działalność Klubu Seniora oraz prowadzone przez Bibliotekę w Kazimierzu spotkania z literaturą dla seniorów.

Ważnym elementem wizyty w Kazimierzu było także spotkanie z Panią Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kazimierzy, który został niedawno utworzony. Dzięki tym spotkaniom seniorzy  z Biłgoraja nie tylko dowiedzieli się o działalności i inicjatywach senioralnych w tym mieście, ale także zostały wymienione wizytówki z obietnicą rewizyty i spotkania seniorów z Biłgoraja i Kazimierza w szerszym gronie.

Po spotkaniu z seniorami z Kazimierza cała grupa pojechała do Lublina, gdzie odbyło się spotkanie z przedstawicielami Fundacji Kultury Chrześcijańskiej „ARTOS” oraz Fundacji „Tysiąca Kroków”. Seniorzy wysłuchali prelekcji nt. działalności senioralnej tych organizacji m.in. zaciekawił ich temat wolontariatu senioralnego oraz funkcjonujących grup samopomocowych. Po części oficjalnej, nastąpiła wspólna integracja seniorów z Lublina i Biłgoraj przy kawie i ciasteczkach oraz przy wspólnym śpiewie.

Wizyta studyjna odbyła się w ramach projektu „Seniora ważny codziennie!” współfinansowanego ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

                            

Translate »