W dniu 05.08.2021 sierpnia grupa seniorów – uczestników projektu – z Frampola odwiedziła organizacje i instytucje działające na rzecz seniorów w woj. lubelskim. Obyły się spotkania z przedstawicielkami Stowarzyszenia „W Dawnym Dobrym Stylu” oraz klubu „Nasza Cafe”. Seniorzy wysłuchali relacji nt. działalności senioralnej tych organizacji m.in. zaciekawił ich temat wolontariatu senioralnego, grup wsparcia oraz pomysłów na działania z seniorami.

Przedstawicielka Zarządu Stowarzyszenia „W Dawnym Dobrym Stylu” opowiedziała o najważniejszych działaniach i inicjatywach Stowarzyszenia, które zostało założone przez seniorów dla seniorów po to aby inicjować aktywność osób starszych w Lublinie w różnych formach i obszarach, najważniejsze z nich to:

– aktywizowanie seniorów w obszarze kultury tj. wspólne wyjścia do teatru, kina, wystawy a także inicjowanie i aktywny udział w wydarzeniach  kulturalnych w Lublinie

– wolontariat senioralny np. organizowanie i włączanie się seniorów w różne akcje wolontariackie np. sprzątanie miejsc rekreacji mieszańców Lublina jak np. Zalew Zembrzycki

– podnoszenie kompetencji i umiejętności seniorów np. szkolenia komputerowe, fotograficzne, szkolenia z wolontariatu

– poszerzanie i nawiązywanie współpracy z innymi organizacji i klubami seniora z Lublina i Regionu w celu wymiany doświadczeń, ale też dzielenia się pasjami a także współpraca z lokalnym samorządem

Drugi podmiot, tym razem nieformalny, tj. klub „Nasza Cafe” reprezentowała jego przedstawicielka, która opowiedziała o działalności klubu.  „Nasza Cafe” powstała z inicjatywy Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego i jest to miejsce integracji i spotkań z ciekawymi ludźmi. Zamierzeniem klubo-kawiarenki jest to aby seniorzy w przyjaznych „okolicznościach”, przy kawie, herbacie, domowych ciastach mogli się integrować i ciekawie oraz aktywnie spędzać czas tj. wymienić się poglądami, wzajemnie się poznawać, wspólnie próbować rozwiązywać problemy. W „Naszej Cafe” organizowane są cykliczne spotkania, prelekcje, wystawy, szkolenia z udziałem samorządowców, przedstawicieli rady dzielnic, młodzież z Młodzieżowej Rady Miasta a także przedstawicieli  kultury i sztuki, artyści. Klubokawiarnia spełnia też specyficzną rolę grupy wsparcia, ponieważ seniorzy, którzy tutaj trafiają często nawiązują relacje przyjacielskie i są dla siebie wzajemnie wsparciem co stanowi ważny aspekt wzajemnej pomocy.

Wizyta studyjna obyła się  w ramach projektu „Zaangażowanie ma znaczenie!”. Projekt jest dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025.

         

Translate »