W dniu 11 wrześnie grupa seniorów -uczestników projektu  z Frampola odwiedziła organizacje i instytucje działające na rzecz seniorów w woj. lubelskim.  Obyły się spotkania z przedstawicielami Fundacji Kultury Chrześcijańskiej „ARTOS” oraz Fundacji „Tysiąca Kroków” a także Fundacji Błogosławieni Ubodzy. Seniorzy wysłuchali prelekcji nt. działalności senioralnej tych organizacji m.in. zaciekawił ich temat wolontariatu senioralnego oraz funkcjonujących grup samopomocowych.

Przedstawicielka Fundacji” Artos” opowiedziała projekcie:  „Klub Aktywnego Seniora”, którego celem było wzmocnienie sprawności psychoruchowej oraz aktywności społecznej 30 osób 60+  z terenu miasta Lublina. Działania którymi podzielili się seniorzy to m.in. zajęcia usprawniające – sprawność fizyczna, zajęcia usprawniające – sprawność umysłowa, zajęcia zwiększające zaangażowanie społeczne oraz prowadzenie klubu aktywnego seniora, oraz  „Senioralne SPA” Głównym celem projektu jest wsparcie osób 60+ w zaspokojeniu specyficznych potrzeb podeszłego wieku na terenie miasta Lublina, w tym poprzez utworzenie i funkcjonowanie grup wsparcia.

Fundacja Błogosławieni Ubodzy zaprezentowała działania woluntarystyczne wśród seniorów.

Projekt- Wolontariat przyjazny seniorom, którego celem jest przygotowanie seniorów do wolontariatu senioralnego na rzecz innych, bardziej potrzebujących osób starszych.  Jednym z głównych działań projektu była realizacja tzw. akcje woluntarystyczne.  Wolontariusze podzieleni na 3 grupy zadaniowe przygotują swoją akcję skierowaną  np. w DPS. Oprócz wspólnych spotkań z mieszkańcami DPS wolontariusze będą mieli   możliwość podjąć indywidualny wolontariat.

Przedstawiciele Fundacji Tysiąca Kroków zaprezentowali projekt:

Samodzielni, Pełnosprawni, Aktywni, którego celem jest  podtrzymanie aktywności  i sprawności fizycznej, psychicznej  i społecznej seniorów na terenie miasta Lublina poprzez zajęcia ruchowe, warsztaty psychologiczne, funkcjonowanie grupy samopomocowej oraz aktywność społeczną seniorów w swoim otoczeniu.

Wizyta studyjna obyła się  w ramach projektu „No i cóż, że wiek!”. Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020.

Translate »