W dniu 29 października 2019 r. odbyła się jednodniowa wizyta studyjna, w której wzięło udział 19 osób – uczestników projektu, członków seniorklubu z Biłgoraja .

Uczestnicy odwiedzili Gminny Ośrodek Kultury w Suścu, który prowadzi m.in. Klub Seniora oraz Muzeum Pożarnictwa. „Klub Seniora, którego celem jest integracja osób w starszym wieku, wywołanie wśród nich zainteresowania wieloma dziedzinami życia oraz  pomoc w otwarciu się na świat i nowe wyzwania. Klub bierze udział w różnorodnych zajęciach jak: warsztaty plastyczne czy kurs obsługi komputera. Kolejnym miejscem było Muzeum Pożarnictwa w Oseredku, którego historia to historia  Jana Łasochy, wieloletniego Komendanta Gminnego Związku OSP w Suścu, funkcjonariusza Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim. Gromadził on przez wiele lat pamiątki i wszystko co związane jest z pożarnictwem. O jego historii i muzeum opowiadała Pani Lucyna Łasocha. Seniorzy byli zasłuchani historią i zmotywowani do aktywności. Tak zainspirowani pojechali na spotkanie z innymi seniorami i dowiedzieli się o działaniach realizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Tomaszowie Lubelskim z/s w Podhorcach – filia w Majdanie Górnym oraz Klub Seniora „Relax”. Klub Seniora powstał z inicjatywy mieszkanki Majdanu Górnego – p. Aliny Fus w styczniu 2016 r. Grupa, która początkowo liczyła 8 osób stała się największą formacją Seniorów, działających na terenie Gminy Tomaszow Lubelski. Obecnie grupa liczy 40 Klubowiczów. Spotkania Seniorów odbywają się raz w tygodniu – w każdy czwartek o godz. 18:00, w Sali Widowiskowej Wiejskiego Domu Kultury w Majdanie Górnym. Grupa bierze aktywny udział we wszystkich wydarzeniach kulturalnych, organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Podhorcach i Urząd Gminy w Tomaszowie Lubelskim. W 2016 r. Seniorzy wystąpili m.in. podczas I Gminnego Święta Sołtysów w Ulowie, czy też Dożynek Gminnych w Podhorcach. Wśród występów w 2017 r. wypada wymienić: II Gminne Święto Sołtysów w Jezierni, Dożynki Gminno-Parafialne w Przeorsku. Jednym z większych sukcesów Klubu w 2018 r. jest udział w 18. Jesiennym Przeglądzie Twórczości Artystycznej Seniorów, organizowanym przez Hrubieszowski Dom Kultury. Na spotkaniach  seniorzy posilili się kawą, herbata i ciasteczkami , po czym skorzystali ze spaceru na świeżym powietrzu uliczkami Tomaszowa Lubelskiego.

Wizyta studyjna odbyła się w ramach projektu „Wiek nie odbiera odpowiedzialności!” współfinansowanego ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

             

 

 

 

Translate »