W dniu 10 lipca grupa seniorów -uczestników projektu odwiedziła organizacje i instytucje działające na rzecz seniorów w woj. lubelskim. Pierwszym miejscem był Nałęczów, seniorzy spotkali się z przedstawicielami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który realizuje projekt „Nałęczowska Akademia Seniora”. Celem projektu jest wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych dla osób po 60 roku życia z terenu gminy Nałęczów. Klub Seniora utworzony w ramach projektu aktywizuje, integruje, rozbudza zainteresowania i potrzeby kulturalne oraz upowszechnia zdrowy styl życia seniorów. Pani kierownik oraz pracownicy a także seniorki – uczestniczki Klubu Seniora opowiedziały  o działaniach, które są realizowane w klubie np. warsztaty zainteresowań, warsztaty liderskie. Klub jest otwarty na pomysły seniorów i potrzeby, w przyszłości będą organizowane dla seniorów i ich otoczenia spotkania okolicznościowe m.in. Dzień Kobiet, Wigilia, Andrzejki itp., wieczorki taneczne, spotkania międzypokoleniowe i poetyckie, wyjazdy integracyjne itp. Jak powiedziały uczestniczki klubu takie działania są bardzo ważne dla osób starszych- żeby wyszły z domów i się uaktywniły oraz zintegrowały ze społecznością lokalną. Projekt ten jest ogromną szansą dla seniorów z gm. Nałęczów na aktywny udział seniorów w życiu kulturalnym, społecznym oraz zaistnienie w przestrzeni publicznej. Pomimo, iż klub rozpoczął dzielność w styczniu, już widać niesamowicie pozytywne efekty.

Ważnym elementem wizyty w Nałęczowie była wymiana doświadczeń oraz rozmowy pomiedzy seniorami z Obszy a seniorami z Klubu. Dzięki tym  spotkaniom i rozmowom seniorzy  z Obszy  nie tylko dowiedzieli się o działalności i inicjatywach senioralnych w tym mieście, ale także zostały wymienione wizytówki z obietnicą rewizyty i spotkania seniorów z Obszy i Nałęczowa  w szerszym gronie.

Po spotkaniu z seniorami z Kazimierza cała grupa pojechała do Lublina, gdzie dbyło się spotkanie z przedstawicielami Fundacji Kultury Chrześcijańskiej „ARTOS” oraz Fundacji „Tysiąca Kroków”. Seniorzy wysłuchali prelekcji nt. działalności senioralnej tych organizacji m.in. zaciekawił ich temat wolontariatu senioralnego oraz funkcjonujących grup samopomocowych.

Przedstawiciele Fundacji” Artos” opowiedzieli o projektach:

  1. „Klub Aktywnego Seniora”, którego celem było wzmocnienie sprawności psychoruchowej oraz aktywności społecznej 30 osób 60+ z terenu miasta Lublina. Działania którymi podzielili się seniorzy to m.in. zajęcia usprawniające – sprawność fizyczna, zajęcia usprawniające – sprawność umysłowa, zajęcia zwiększające zaangażowanie społeczne oraz prowadzenie klubu aktywnego seniora.
  2. Wolontariat przyjazny seniorom, którego celem jest przygotowanie seniorów do wolontariatu senioralnego na rzecz innych, bardziej potrzebujących osób starszych. Jednym z głównych działań projektu była realizacja tzw. akcje wolontarystyczne.  Wolontariusze podzieleni na 3 grupy zadaniowe przygotują swoją akcję skierowaną np. w DPS. Oprócz wspólnych spotkań z mieszkańcami DPS wolontariusze będą mieli   możliwość podjąć indywidualny wolontariat.
  3. „Senioralne SPA” Głównym celem projektu jest wsparcie osób 60+ w zaspokojeniu specyficznych potrzeb podeszłego wieku na terenie miasta Lublina, w tym poprzez utworzenie i funkcjonowanie grup wsparcia

Przedstawiciele Fundacji Tysiąca Kroków zaprezentowali projekt:

  1. Samodzielni, Pełnosprawni, Aktywni, którego celem jest  podtrzymanie aktywności  i sprawności fizycznej, psychicznej  i społecznej seniorów na terenie miasta Lublina poprzez zajęcia ruchowe, warsztaty psychologiczne, funkcjonowanie grupy samopomocowej oraz aktywność społeczną seniorów w swoim otoczeniu.

Po części oficjalnej, nastąpiła wspólna integracja seniorów z Lublina i Biłgoraj przy kawie i ciasteczkach.

Seniorzy pełni nowych kontaktów, znajomości i nowych pomysłów zakończyli wizytę w Nałęczowie i Lublinie.

              

Wizyta studyjna odbyła się w ramach projektu „Wiek nie odbiera odpowiedzialości” współfinansowanego ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

 

Translate »