Wizyta studyjna to świetna okazja do nauki poprzez obserwację i doświadczenie. Jest to wyjazd „w odwiedziny” do różnych organizacji, instytucji, miejsc,  które chcemy bliżej poznać, by zrozumieć jego sposób funkcjonowania.

W projekcie „Ja – Obywatel!” w miesiącach kwiecień – maj 2019 r. odbyły się 3 wizyty studyjne do ciekawych miejsc na terenie województwa lubelskiego. Wzięło w nich udział ponad 120 osób – młodzieży i dorosłych, uczestników projektu.

Podczas jednodniowych wyjazdów zostały odwiedzone podmioty takie jak: Centrum Spotkania Kultur, Fundacja Sempre a Frente, Uniwersytet Marie UMSC w Lublinie, Zakład Hydrologii i Klimatologii UMCS w Lublinie, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie,  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie, Teatr im. Hansa Christiana Andersena w Lublinie, Fundacja Kultury Chrześcijańskiej „Artos” oraz Fundacja Tysiąca Kroków. Uczestnicy  wizyt zapoznali się z dobrymi praktykami projektów obywatelskich  np.  Aktywni na rzecz tolerancji, Działam w samorządzie uczniowskim oraz Akademia Młodego lidera w społeczności lokalnej.

Uczestnicy mieli okazję do poznania specyfiki funkcjonowania wielu podmiotów, inicjatyw, wydarzeń, mieli okazję do obserwacji jak rozwijają się społeczności lokalne wokół ciekawych przedsięwzięć. Wspólne wyjazdy były również dobrą okazją do integracji, lepszego poznania się w niecodziennych sytuacjach.

         

 

           

                        

Projekt „Ja – obywatel!” jest realizowany przez Fundację Bliżej Pasji w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Biłgoraju. Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

Translate »