Młodzież z Soli udowodniła, że można się uczyć poprzez niekonwencjonalne metody, a przy tym dobrze się bawić i integrować. Okazja ku temu była dnia 29 września b.r. podczas gry obywatelskiej, prowadzonej przez Pana Dariusza Wolanina. Piękna pogoda sprzyjała rozgrywaniu zadań w plenerze.

Hasłem przewodnim prowadzonej gry była „partycypacja” i cechy/postawy/zachowania, jakimi powinien charakteryzować się aktywny lider społeczności lokalnej, by w sposób świadomy i skuteczny uczestniczyć w życiu społecznym. Młodzież przy pomocy różnego rodzaju gier i zabaw, w tym tych związanych z pracą zespołową i zdrową rywalizacją, poznawała w praktyce następujące postawy jak: umiejętność pracy zespołowej, współpraca, precyzja, umiejętność negocjacji, uważność na innych, wykazywanie się pozytywną energią, zachowywanie dystansu do siebie, prowadzenie dialogu z otoczeniem i badania potrzeb społeczności, koncentracja na zadaniach, przewodzenie grupie itp.

Uczestnicy i uczestniczki w sposób praktyczny mierzyli się z pokonywaniem trudności komunikacyjnych, próbowali porozumieć się bez słów, wspólnie wypracować w grupie sposoby rozwiązania konkretnych zadań i problemów, czy kreatywnie wykonać ćwiczenie. Dzięki wspólnym zadaniom uczestnicy ćwiczyli umiejętności, jakie będą im potrzebne podczas przygotowywania i realizacji inicjatyw obywatelskich w późniejszym etapie projektu.

Gra terenowa to specyficzny rodzaj edukacji – mówi Dariusz Wolanin, moderator – Młodzież ma okazję w sposób praktyczny, inny niż w sali lekcyjnej czy na szkoleniu stacjonarnym, przećwiczyć umiejętności wzajemnej współpracy. Zadania, jakie mieli wykonać uczestnicy i uczestniczki, wymagały zastosowania konkretnych umiejętności – porozumiewania się, podziału ról w zespole, uważności na siebie. Przeżycie pewnych sytuacji podczas gry terenowej utrwali w młodzieży te pozytywne zachowania, które będą przydatne na późniejszym etapie projektu.

Zaangażowanie Młodzieży było bardzo duże – podkreśla moderator – Uczestnicy i uczestniczki chętnie wykonywali zadania i zdrowo rywalizowali ze sobą podczas całej gry. Na pewno miała na to wpływ forma prowadzenia gry, różnorodność zadań i praktyczne podejście do tematów tak trudnych i czasem abstrakcyjnych jak partycypacja, dialog z otoczeniem czy komunikacja interpersonalna. Dzięki przećwiczeniu w praktyce pewnych postaw i zachowań, młodzież miała okazję poczuć „na własnej skórze” jak ważne jest planowanie działań, negocjacje, czy kreatywne wykorzystywanie ograniczonych zasobów. To wszystko przyda się w przyszłych działaniach – dodaje Dariusz Wolanin.

Obywatelska gra została zakończona wspólnym pamiątkowym zdjęciem oraz poczęstunkiem.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

  

 

     

 

 

Translate »