Zwiększenie obywatelskiej odpowiedzialności seniorów i wspólna poprawa bezpieczeństwa osób starszych, to tematy przewodnie inicjatywy obywatelskiej we Frampolu.

Inicjatywa obywatelska powstała w odpowiedzi na potrzeby lokalne seniorów w zakresie wzrostu wiedzy nt. bezpieczeństwa medycznego, drogowego, generalnie bezpiecznego zachowania ale także umiejętności reagowania w sytuacjach np. wypadku, różnych niebezpiecznych zdarzeń losowych.

Diagnozując potrzeby osób starszych w środowisku grupa inicjatywna wskazała na konieczność, kształtowania prawidłowych postaw i zachowań w ruchu drogowym, a także budowanie poczucia współodpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych u osób starszych.

W odpowiedzi na te potrzeby w dn. 15.09.2021 w Gminnym Ośrodku Kultury odbyła się inicjatywa „Aktywny i bezpieczny senior”. W pierwszej części seniorzy uczestniczyli w spotkaniu i warsztacie z ratownikiem medycznym. Ratownik  uczył osoby starsze wykonywania prostych czynności udzielania pierwszej pomocy oraz prawidłowego zachowania się w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Omawiał także profilaktykę zdrowotną i  sposoby reakcji na nieprzewidziane zdarzenia np.  jak zachować się w przypadku gdy jesteśmy świadkiem ataku padaczki, wypadku, omdlenia,  itp. Podczas spotkania ratownik mówił o numerach alarmowych oraz podstawowych informacjach, dot. wzywania służb medycznych  o który nigdy dość mówienia i przypominania. Wszystkie te zagadnienia były bardzo cenne dla seniorów, ponieważ zdobyli wiedzę nie tylko przydatną dla siebie ale także wiedzę jak pomagać innym w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia.

Druga część inicjatywa rozpoczęła się w plenerze, przed budynkiem OSP we Frampolu. Pan strażak zaprezentował wóz i sprzęt ratowniczy, omówił zdarzenia i interwencje OSP oraz to w jaki sposób mieszkańcy mogą wspierać OSP i reagować np. w sytuacji pożaru, wypadku, zalania itp.  tak aby dobra współpraca obywatel- straż przyczyniała się do wzrostu bezpieczeństwa mieszkańców. Na zakończenie inicjatywa odbyła się część artystyczna, były występy seniorek oraz wspólna integracja seniorów.  Uczestnicy zakończyli spotkanie z postanowieniem przekazania dalej wiedzy innym seniorom których nie było,  uznając konieczność dalszego edukowania w zakresie bezpieczeństwa innych osób starszych. Kolejne spotkanie już jest w planach.

Inicjatywa obyła się  w ramach projektu „Zaangażowanie ma znaczenie!”. Projekt jest dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025.

  

    

 

Translate »