Pomysł na realizację wyjazdu edukacyjnego do Sandomierza narodził się wśród grupy uczestników projektu „Ja – obywatel !” z kl. VI i VII Szkoły Podstawowej w Korytkowie Dużym. Opracowując pomysły na projekty w trakcie warsztatów  pojawił się pomysł na projekt obywatelski, którego celem było połączenie  kilku ważnych celów tj. propagowanie wiedzy historycznej, tej dalszej i tej bliskiej, propagowanie walorów przyrodniczych oraz aktywnego spędzania czasu. Ostatecznie wybrany został pomysł na  organizację wyjazdu do Sandomierza,  w którym wszystkie zakładane cele można osiągnąć.

Po zakończeniu warsztatów grupa inicjatywna, składająca się z uczestników warsztatów z pomocą wychowawcy, nauczycieli oraz coacha rozpoczęła przygotowania projektu obywatelskiego od podziału zadań,  przygotowania szczegółowego programu działań i upowszechnienia informacji wśród społeczności szkolnej. Ważnym celem jaki sobie postawiła grupa wraz z wychowawcą było aktywne  zaangażowanie pozostałych uczniów w projekt.

5 czerwca 2019 r. 41 uczniów ze Szkoły Podstawowej  w Korytkowie Dużym wzięło udział w autokarowej wycieczce edukacyjnej do Sandomierza. Celem wyjazdu było poznanie piękna ziemi ojczystej oraz bogatej historii Polski poprzez zwiedzenie miejsc związanych z ważnymi wydarzeniami z przeszłości.

Pierwszym punktem wycieczki był zamek Krzyżtopór. Oprowadzająca grupę pani przewodnik przybliżyła uczniom czasy świetności i upadku I Rzeczypospolitej. Ogrom i piękno pozostałości tego najwspanialszego XVII wiecznego polskiego zamku zrobiły na uczestnikach wycieczki duże wrażenie. Następnym, ważnym, punktem wyjazdu  był -Sandomierz. W czasie zwiedzania miasta uczniowie zobaczyli min. Bramę Opatowską, piękny ratusz, bazylikę katedralną i zamek. Zwiedzane miejsca były w przeszłości świadkami ważnych wydarzeń  historii z czym też nasi uczniowie  mieli okazję się zapoznać. Ponieważ dzień był słoneczny i upalny miłą odmianą był spacer po lessowym, cienistym wąwozie Św. Królowej Polski Jadwigi.  W ten sposób połączone zostały walory historyczne i przyrodnicze, które grupa uczestników mogła zwiedzieć.

Po smacznym obiedzie dopełnieniem zwiedzania Sandomierza był rejs statkiem wycieczkowym po Wiśle, w czasie którego podziwialiśmy panoramę miasta od strony rzeki i wysłuchaliśmy ciekawych informacji historycznych przekazanych przez kapitana statku.

Zadowoleni uczestnicy wyjazdu, obładowani zakupionymi pamiątkami i pełni pozytywnych wrażeń powrócili wieczorem do swych domów.

Na zakończenie projektu młodzież podkreślała jak ważne dla nich było doświadczenie z realizacji tego projektu obywatelskiego, ponieważ oprócz zakładanych celów ciekawie i pożytecznie spędzili wspólny czas, zrobili coś pożytecznego.  Jak podkreślali wychowawcy, którzy byli opiekunami podczas wyjazdu takie projekty łączą w sobie wiele funkcji, które trudniej osiągnąć w salach szkolnych, ponieważ  dają możliwość uczestnictwa młodzieży w „żywych lekcjach historii”, poznawania swojej małej ojczyzny, także walorów przyrodniczych i kulturowych ale też jest to forma promocji aktywności fizycznej.

Projekt obywatelski został zrealizowany w  ramach projektu „Ja – obywatel!”.

dav

Projekt „Ja – obywatel!” jest realizowany przez Fundację Bliżej Pasji w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Biłgoraju. Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Translate »