Wzrost aktywności społecznej i obywatelskiej oraz pogłębianie  wiedzy historycznej własnego regionu oraz integracja osób starszych z niepełnosprawnościami to cele inicjatywy, którą zrealizowała grupa seniorów z Biłgoraja – uczestników projektu. Przygotowania do inicjatywy nasza grupa  seniorów rozpoczęła już  od kwietnia. Na warsztatach  opracowaliśmy pomysł na inicjatywę szczególnie ważną dla naszego środowiska seniorów, w tym w szczególności osób niedowidzących. Zaplanowaliśmy  inicjatywę, która przybliży seniorom biorącym w niej udział lokalne Miejsca Pamięci, walory przyrodnicze oraz wydarzenia historyczne, które wydarzyły się w naszej małej ojczyźnie ale też pozwoli „wyjść z domów” do społeczeństwa.

Realizację inicjatywy przygotowaniami, ustaleniem szczegółowego harmonogramu i programu wyjazdu. Ustaliliśmy termin i program wycieczki edukacyjnej na trasie: Biłgoraj – Zwierzyniec-Sochy-Osuchy-Józefów-Górecko Kościelne -Biłgoraj oraz podzieliśmy się zadaniami.

W dniu 18.09.2019  obył się wyjazd edukacyjny, w którym wzięło  udział wzięło 19 seniorów. Były to głównie osoby słabowidzące, niepełnosprawne. Głównym celem był wzrost świadomości i pogłębianie wiedzy seniorów słabo widzących i niepełnosprawnych o historii naszego regionu dawnej i nowoczesnej. Pogłębienie wartości psychofizycznych oraz wzrost aktywności społecznej i towarzyskiej. Trasa wycieczki kształtowała się następująco Biłgoraj – Zwierzyniec-Sochy-Osuchy-Józefów-Górecko Kościelne-Biłgoraj. Pierwszym punktem trasy był Zwierzyniec – dawny obóz przejściowy dla osób wysiedlonych podczas okupacji hitlerowskiej.  Sochy-cmentarz wymordowanych mieszkańców tej wsi, po czym nastąpiło bombardowanie, które przeżyło kilka osób. OSUCHY miejsce największej bitwy partyzanckiej. W Józefowie podziwialiśmy piękny widok z Baszty. W Górecku odpoczęliśmy przy obiedzie, po czym nastąpił powrót do Biłgoraja.

W każdym miejscu w którym byliśmy dowiedzieliśmy ważnych informacji o lokalnej tradycji, historii i kulturze, ale także mieliśmy okazję zwiedzić najciekawsze miejsca przyrodnicze.

Inicjatywa odbyła się w ramach projektu „ Wiek nie odbiera odpowiedzialności” współfinansowanego ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

             

Translate »