Fundacja Bliżej Pasji serdecznie zaprasza mieszkańców Biłgoraja i okolic

 na Galę podsumowującą projekt Senior ma znaczenie!,

która odbędzie się dnia 15 grudnia 2016 r. w Restauracji Sitarska, ul.3-go Maja 21 w Biłgoraju, godz.10.00

W programie:

  • przedstawienie projektów obywatelskich seniorów;
  • dobre praktyki działalności seniorów w innych regionach;
  • prelekcje na ważne tematy dotyczące seniorów;
  • wspólne śpiewanie;

Serdecznie zapraszamy!

Projekt „Senior ma znaczenie!” jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Translate »