Od długiego czasu Fundacja Bliżej Pasji dostrzega potrzebę istnienia Rady Seniorów w Gminie Biłgoraj. Działając na rzecz seniorów, zając ich potrzeby i oczekiwania zespół Fundacji postanowił wspomóc seniorów z Gminy Biłgoraj w wyjściu z inicjatywą utworzenia powstania Rady Seniorów.

Odbyły się rozmowy z władzami – p. Wójtem Gminy Biłgoraj, rozmowy z Radą Gminy, dyrekcją Gminnego Ośrodka Kultury w Biłgoraju oraz z wieloma organizacjami, podmiotami, działającymi na rzecz seniorów.

W rezultacie – dzięki przychylności i otwartości Gminy Biłgoraj na potrzeby seniorów – już podczas realizacji projektu „Senior ma znaczenie!” realizowanego przez Fundację Bliżej Pasji i Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju, odbędą się konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Biłgoraj i nadania jej statutu.   

W konsultacjach mogą uczestniczyć przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których określony w statucie obszar działania obejmuje działalność na rzecz osób starszych.

Konsultacje będą przeprowadzone w formie ustnej poprzez organizację spotkania moderowanego w dniu 9 listopada 2016 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Biłgoraj (ul. Kościuszki 88, 23-400 Biłgoraj).

 Celem konsultacji jest zapewnienie dialogu społecznego oraz wzajemne pozyskanie informacji, opinii i uwag w ramach współpracy Gminy Biłgoraj z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w zakresie spraw dotyczących osób starszych zamieszkałych na terenie Gminy Biłgoraj.

Pliki do pobrania znajdują się pod adresem: http://www.gminabilgoraj.pl/do_pobrania/Zarzadzenie-i-projekt-uchwaly0_363.pdf

Projekt „Senior ma znaczenie!” jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Translate »