Projekt jest realizowany od 1 kwietnia do 31 grudnia 2015 r. w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Biłgoraju.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej 30 osobowej grupy seniorów z Powiatu Biłgoraj poprzez zaangażowanie jej w działalność wolontarystyczną w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2015 r.

Głównymi działaniami są:

  • Akademia Aktywnych Seniorów i coaching,
  • Senioralna Kraina Inicjatyw
  • oraz wizyty studyjne.

Grupą docelową jest 30 seniorów oraz 150 osób ze społeczności lokalnych uczestniczących w inicjatywach z powiatu biłgorajskiego. Projekt jest współfinansowany  ze środków otrzymanych od Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Translate »