Jako grupa seniorów z ZNP  uczestniczymy w projekcie „Senior ma znaczenie” realizowanym przez Fundację Bliżej Pasji. Od kwietnia braliśmy udział w warsztatach na których opracowaliśmy pomysł na inicjatywę zaplanowaną przez naszą grupę seniorów. W związku z 100-leciem Niepodległości Polski zaplanowaliśmy  inicjatywę, która przybliży seniorom biorącym w niej udział lokalne Miejsca Pamięci oraz wydarzenia historyczne, które wydarzyły się w naszej małej ojczyźnie.

Realizację inicjatywy rozpoczęliśmy w dniu 22 sierpnia 2018 roku na zebraniu organizacyjnym członków ZNP i zaproszonych gości. Podczas spotkania zapoznaliśmy zebranych z Regulaminem Projektu „Senior ważny codziennie” oraz działaniami, planowanymi do realizacji przez Sekcję Emerytów ZNP w ramach inicjatywy „ZNP Patriotycznie na 100 – lecie Odzyskania Niepodległości Polski”. Ustaliliśmy termin i program wycieczki edukacyjnej do Janowa Lub. i na Porytowe Wzgórze.

W dniu 25 września 2018 roku zorganizowaliśmy wyjazd z Przewodnikiem po najciekawszych miejscach pamięci narodowej Ziemi Janowskiej. Zwiedziliśmy  Porytowe Wzgórze – Pomnik Poległych w czasie II Wojny Światowej partyzantów, w Momotach Górnych poznaliśmy historię Pułkownika Zieleniewskiego, który we wrześniu 1939 roku dowodził wojskami polskimi toczącymi walki o niepodległość Ziemi Janowskiej. W Momotach Dolnych obejrzeliśmy pomnik ufundowany przez społeczeństwo dla upamiętnienia napaści hitlerowców na Momoty Górne i Dolne i poznaliśmy bardzo ciekawą historię tych walk. W miejscowości Szklarnia obejrzeliśmy obelisk upamiętniający akcję partyzantów w czasie II wojny światowej. Dzięki ogromnej wiedzy Pana Przewodnika mieliśmy również możliwość poznać bardzo ciekawe historie z życia mieszkańców Janowa Lubelskiego i okolic, związane z okresem I i II wojny światowej. Celem naszej  inicjatywy, poza przybliżeniem miejsc pamięci, było także  zaktywizowanie społeczne innych seniorów z Biłgoraja.

Inicjatywa odbyła się w ramach projektu „Seniora ważny codziennie!” współfinansowanego ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

         

Translate »