669 045 303 blizejpasji@gmail.com

Aktualności

Kolejna inicjatywa w Soli – nocowanie na ekranie

Kolejna inicjatywa w Soli – nocowanie na ekranie

Już późnym popołudniem 30 kwietnia oraz w nocy z 30 kwietnia na 1 maja 2019 r. w Zespole Szkół w Soli odbyło się niecodzienne wydarzenie „Nocowanie na ekranie”. Inicjatywa zrealizowana została w ramach projektu „Ja – obywatel!” dofinansowanego ze środków Funduszu...

czytaj dalej
Smaki wczoraj i dziś

Smaki wczoraj i dziś

Grupa aktywnych uczetsników projektu “Ja obywatel !” opracowała pomysł na przygotowanie warsztatów kulinarnych w Bidaczowie. Był to  efekt  pracy  warsztatowej aktywnych uczestniczek ze społeczności lokalnej w Bidaczowie. Pomysł na przygotowanie warsztatów...

czytaj dalej
Zdrowy Obywatel

Zdrowy Obywatel

Pomysł na projekt obywatelski poprzez zorganizowanie warsztatów dotyczących zdrowego i świadomego stylu życia był wynikiem pracy warsztatowej z grupą młodzieży z klasy VI i VII w Smólsku. Grupa młodzieży uczestniczącej w warsztatach od X 2018 do I 2019 r. ...

czytaj dalej
Ekologia na co dzień !

Ekologia na co dzień !

W trakcie pracy warsztatowej z grupą młodzieży z klasy VI i VII w Smólsku powstało  wiele ciekawych pomysłów na realizację projektów obywatelskich, dotyczyły one różnych obszarów tematycznych, a jednym z nich była ekologia. Grupa młodzieży uczestniczącej w warsztatach...

czytaj dalej

Inspirujemy do życia z pasją

Fundację założyła grupa osób od wielu lat związanych z Trzecim Sektorem, którzy mają doświadczenie działalności w różnych organizacjach, ale wspólnie dostrzegli podobne problemy i wyznaczyli sobie wspólne cele. Ich wspólnych dążeniem jest rozwijanie i realizacja pasji. Stąd nasza …

Fundacja Bliżej Pasji

ul. Narutowicza 79/31
23-400 Biłgoraj
tel. 669 045 303
e-mail: blizejpasji@gmail.com

Grantodawcy

Partnerzy

Projekty

Wiek nie odbiera odpowiedzialności!

Celem projektu „Wiek nie odbiera odpowiedzialności!” jest zwiększenie czynnego udziału 100 osobowej grupy seniorów po 60 r.ż z Powiatu Biłgoraj, w tym z Gminy Biłgoraj, Obsza, Aleksandrów w życiu lokalnym poprzez zaangażowanie jej w procesy decyzyjne i kształtowanie...

czytaj dalej

Ja – obywatel!

Celem projektu „Ja - obywatel!” jest zwiększenie zaangażowania i zainteresowania udziałem w życiu publicznym i społecznym w wymiarze indywidualnym i grupowym 105 osobowej grupy młodzieży w wieku 11-14 lat i 80 osobowej grupy dorosłych mieszkańców czterech wiosek w...

czytaj dalej

Senior ważny codziennie!

Celem projektu „Senior ważny codziennie!” jest zwiększenie czynnego udziału 60 osobowej grupy seniorów po 60 r.ż z Powiatu Biłgoraj w życiu lokalnym poprzez zaangażowanie jej w procesy decyzyjne i kształtowanie polityk publicznych w okresie od 1 marca do 31 grudnia...

czytaj dalej

Bliżej polskiej muzyki

Projekt jest realizowany od 1 września do 31 grudnia 2017 r. Jego celem jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży dziedzictwa o znaczeniu narodowym – utworów muzyki klasycznej skomponowanej przez Polaków. Głównym działaniem jest zorganizowanie 3 koncertów muzyki...

czytaj dalej

Dzielnicowe inspiracje

Cykl projektów jest realizowany od 1 lipca do 30 listopada 2016 r. Główny jego cel stanowi  wzrosty kreatywności dziecięcej i zainspirowanie młodych lublinian do odkrywania świata. Projekty kierowane są do grupy w sumie 1350 dzieci w wieku przedszkolnym i...

czytaj dalej

Senior ma znaczenie!

Projekt jest realizowany od 1 czerwca do 31 grudnia 2016 r. w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Biłgoraju. Celem projektu jest zwiększenie udziału 40 osobowej grupy seniorów z Powiatu Biłgoraj w życiu społeczności lokalnej poprzez zaangażowanie jej w procesy...

czytaj dalej

Partnerzy

Translate »