669 045 303 blizejpasji@gmail.com

Aktualności

Spotkanie międzypokoleniowe w Korytkowie Dużym

Spotkanie międzypokoleniowe w Korytkowie Dużym

Pomysł na projekt obywatelski pn.: “Spotkanie międzypokolenowe” jest wynikiem wspólnej pracy pięciorga aktywnych osób ze społeczności lokalnej Korytkowa Dużego:  Beaty Wnuk,  Joanny Grabias, Joanny Małek, Iwony Brytan oraz Jolanty Myszak – uczestników projektu „Ja–...

czytaj dalej
Dorośli i młodzi obywatele silni wiedzą

Dorośli i młodzi obywatele silni wiedzą

Od października 2018 r. do stycznia 2019 r. trwały warsztaty obywatelskie dla dorosłych członków lokalnych społeczności Bidaczowa, Korytkowa, Soli i Smólska oraz zajęcia Klubu Młodych Obywateli  dla uczniów szkół z ww. miejscowości. Każda grupa uczestników projektu...

czytaj dalej
Dorośli i młodzi obywatele na finiszu warsztatów!

Dorośli i młodzi obywatele na finiszu warsztatów!

W styczniu br. odbyły się ostatnie warsztaty obywatelskie dla młodzieży oraz dla dorosłych mieszkańców w Smólsku, Soli, Korytkowie i Bidaczowie. Na ostatnich zajęciach młodzi i dorośli uczestnicy zdobywali wiedzę i umiejętności na temat tego jak skutecznie zarządzać...

czytaj dalej

Inspirujemy do życia z pasją

Fundację założyła grupa osób od wielu lat związanych z Trzecim Sektorem, którzy mają doświadczenie działalności w różnych organizacjach, ale wspólnie dostrzegli podobne problemy i wyznaczyli sobie wspólne cele. Ich wspólnych dążeniem jest rozwijanie i realizacja pasji. Stąd nasza …

Fundacja Bliżej Pasji

ul. Narutowicza 79/31
23-400 Biłgoraj
tel. 669 045 303
e-mail: blizejpasji@gmail.com

Grantodawcy

Partnerzy

Projekty

Ja – obywatel!

Celem projektu „Ja - obywatel!” jest zwiększenie zaangażowania i zainteresowania udziałem w życiu publicznym i społecznym w wymiarze indywidualnym i grupowym 105 osobowej grupy młodzieży w wieku 11-14 lat i 80 osobowej grupy dorosłych mieszkańców czterech wiosek w...

czytaj dalej

Senior ważny codziennie!

Celem projektu „Senior ważny codziennie!” jest zwiększenie czynnego udziału 60 osobowej grupy seniorów po 60 r.ż z Powiatu Biłgoraj w życiu lokalnym poprzez zaangażowanie jej w procesy decyzyjne i kształtowanie polityk publicznych w okresie od 1 marca do 31 grudnia...

czytaj dalej

Bliżej polskiej muzyki

Projekt jest realizowany od 1 września do 31 grudnia 2017 r. Jego celem jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży dziedzictwa o znaczeniu narodowym – utworów muzyki klasycznej skomponowanej przez Polaków. Głównym działaniem jest zorganizowanie 3 koncertów muzyki...

czytaj dalej

Dzielnicowe inspiracje

Cykl projektów jest realizowany od 1 lipca do 30 listopada 2016 r. Główny jego cel stanowi  wzrosty kreatywności dziecięcej i zainspirowanie młodych lublinian do odkrywania świata. Projekty kierowane są do grupy w sumie 1350 dzieci w wieku przedszkolnym i...

czytaj dalej

Senior ma znaczenie!

Projekt jest realizowany od 1 czerwca do 31 grudnia 2016 r. w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Biłgoraju. Celem projektu jest zwiększenie udziału 40 osobowej grupy seniorów z Powiatu Biłgoraj w życiu społeczności lokalnej poprzez zaangażowanie jej w procesy...

czytaj dalej

Śliski temat

Projekt jest realizowany od 1 czerwca do 30 listopada 2016 r. jego przedmiotem jest uwrażliwienie społeczności Biłgoraja na problem nieczystości zostawianych przez psy na ulicach, skwerach, chodnikach. Dzięki realizacji projektu, przestrzeń publiczna miasta będzie...

czytaj dalej

Partnerzy

Translate »