669 045 303 blizejpasji@gmail.com

Aktualności

Na 100 lecie Niepodległości  Polski

Na 100 lecie Niepodległości Polski

W dniu 4.11.2018 o godz. 13:30 w Biłgoraju zorganizowany został spektakl  w formie  widowiska edukacyjno- historycznego, uświetniający  100 lecie Niepodległości Polski. Inicjatywa ta została zorganizowana z udziałem grupy seniorów w ramach projektu  ,,Senior ważny...

czytaj dalej
Seniorzy bezpieczni na drodze!

Seniorzy bezpieczni na drodze!

Zwiększenie obywatelskiej odpowiedzialności seniorów i wspólna poprawa bezpieczeństwa osób starszych, były tematem październikowego spotkania w Komendzie Powiatowej policji w Biłgoraju, którego inicjatorami byli seniorzy Zygmunt Terejko, Maria Buczek i Józef Furmaga –...

czytaj dalej
Niewidomi seniorzy w społeczności

Niewidomi seniorzy w społeczności

Dnia 19 października (piątek), w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Białej Laski, w Biłgorajskim Centrum Kultury członkowie Polskiego Związku Niewidomych Koło w Biłgoraju spotkali się na mini konferencji. Inicjatywa, w ramach której odbyło się spotkanie, p.t....

czytaj dalej
Ognisko integracyjne Seniorklubu

Ognisko integracyjne Seniorklubu

W iście rodzinnej atmosferze, przy kiełbasce, boczku i słodkościach, w sobotnie popołudnie (20 października b.r.) seniorzy projektu „Senior ważny codziennie!” spotkali się na ognisku. Spotkanie, które odbyło się nad zalewem „Bojary” było znakomitą okazją do rozmów,...

czytaj dalej

Inspirujemy do życia z pasją

Fundację założyła grupa osób od wielu lat związanych z Trzecim Sektorem, którzy mają doświadczenie działalności w różnych organizacjach, ale wspólnie dostrzegli podobne problemy i wyznaczyli sobie wspólne cele. Ich wspólnych dążeniem jest rozwijanie i realizacja pasji. Stąd nasza …

Fundacja Bliżej Pasji

ul. Narutowicza 79/31
23-400 Biłgoraj
tel. 669 045 303
e-mail: blizejpasji@gmail.com

Grantodawcy

Partnerzy

Projekty

Senior ważny codziennie!

Celem projektu „Senior ważny codziennie!” jest zwiększenie czynnego udziału 60 osobowej grupy seniorów po 60 r.ż z Powiatu Biłgoraj w życiu lokalnym poprzez zaangażowanie jej w procesy decyzyjne i kształtowanie polityk publicznych w okresie od 1 marca do 31 grudnia...

czytaj dalej

Bliżej polskiej muzyki

Projekt jest realizowany od 1 września do 31 grudnia 2017 r. Jego celem jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży dziedzictwa o znaczeniu narodowym – utworów muzyki klasycznej skomponowanej przez Polaków. Głównym działaniem jest zorganizowanie 3 koncertów muzyki...

czytaj dalej

Dzielnicowe inspiracje

Cykl projektów jest realizowany od 1 lipca do 30 listopada 2016 r. Główny jego cel stanowi  wzrosty kreatywności dziecięcej i zainspirowanie młodych lublinian do odkrywania świata. Projekty kierowane są do grupy w sumie 1350 dzieci w wieku przedszkolnym i...

czytaj dalej

Senior ma znaczenie!

Projekt jest realizowany od 1 czerwca do 31 grudnia 2016 r. w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Biłgoraju. Celem projektu jest zwiększenie udziału 40 osobowej grupy seniorów z Powiatu Biłgoraj w życiu społeczności lokalnej poprzez zaangażowanie jej w procesy...

czytaj dalej

Śliski temat

Projekt jest realizowany od 1 czerwca do 30 listopada 2016 r. jego przedmiotem jest uwrażliwienie społeczności Biłgoraja na problem nieczystości zostawianych przez psy na ulicach, skwerach, chodnikach. Dzięki realizacji projektu, przestrzeń publiczna miasta będzie...

czytaj dalej

Partnerzy

Translate »