669 045 303 blizejpasji@gmail.com

Aktualności

Wizyta studyjna seniorów do Kazimierza Dolnego i Lublina

Wizyta studyjna seniorów do Kazimierza Dolnego i Lublina

W dniu 30 lipca grupa seniorów -uczestników projektu „Senior ważny codziennie!” odwiedziła organizacje i instytucje działające na rzecz seniorów w woj. lubelskim. Pierwszym miejscem był Kazimierz Dolny, seniorzy spotkali się z przedstawicielami Kazimierskiego Domu...

czytaj dalej
Senior ważny codziennie!

Senior ważny codziennie!

Z przyjemnością informujemy, że Fundacja Bliżej Pasji wraz z Partnerem Gminnym Ośrodkiem Kultury w Biłgoraju dostała dofinansowanie z Rządowego Programu Aktywizacji Społecznej Osób Starszych 2018. Już od kwietnia b.r. grupa seniorów z Biłgoraja i okolic rozpocznie...

czytaj dalej
Wielkanocnie

Wielkanocnie

Wiary, nadziei i miłości od Chrystusa Zmartwychwstałego! Życzy zespół Fundacji Bliżej Pasji

czytaj dalej

Inspirujemy do życia z pasją

Fundację założyła grupa osób od wielu lat związanych z Trzecim Sektorem, którzy mają doświadczenie działalności w różnych organizacjach, ale wspólnie dostrzegli podobne problemy i wyznaczyli sobie wspólne cele. Ich wspólnych dążeniem jest rozwijanie i realizacja pasji. Stąd nasza …

Fundacja Bliżej Pasji

ul. Narutowicza 79/31
23-400 Biłgoraj
tel. 669 045 303
e-mail: blizejpasji@gmail.com

Grantodawcy

Partnerzy

Projekty

Senior ważny codziennie!

Celem projektu „Senior ważny codziennie!” jest zwiększenie czynnego udziału 60 osobowej grupy seniorów po 60 r.ż z Powiatu Biłgoraj w życiu lokalnym poprzez zaangażowanie jej w procesy decyzyjne i kształtowanie polityk publicznych w okresie od 1 marca do 31 grudnia...

czytaj dalej

Bliżej polskiej muzyki

Projekt jest realizowany od 1 września do 31 grudnia 2017 r. Jego celem jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży dziedzictwa o znaczeniu narodowym – utworów muzyki klasycznej skomponowanej przez Polaków. Głównym działaniem jest zorganizowanie 3 koncertów muzyki...

czytaj dalej

Dzielnicowe inspiracje

Cykl projektów jest realizowany od 1 lipca do 30 listopada 2016 r. Główny jego cel stanowi  wzrosty kreatywności dziecięcej i zainspirowanie młodych lublinian do odkrywania świata. Projekty kierowane są do grupy w sumie 1350 dzieci w wieku przedszkolnym i...

czytaj dalej

Senior ma znaczenie!

Projekt jest realizowany od 1 czerwca do 31 grudnia 2016 r. w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Biłgoraju. Celem projektu jest zwiększenie udziału 40 osobowej grupy seniorów z Powiatu Biłgoraj w życiu społeczności lokalnej poprzez zaangażowanie jej w procesy...

czytaj dalej

Śliski temat

Projekt jest realizowany od 1 czerwca do 30 listopada 2016 r. jego przedmiotem jest uwrażliwienie społeczności Biłgoraja na problem nieczystości zostawianych przez psy na ulicach, skwerach, chodnikach. Dzięki realizacji projektu, przestrzeń publiczna miasta będzie...

czytaj dalej

Partnerzy

Translate »