669 045 303 blizejpasji@gmail.com

Aktualności

Obywatelski szlak

Obywatelski szlak

W ramach projektu „Senior ważny codziennie!” seniorzy mogą realizować działania obywatelskie w postaci inicjatyw . Jedną  z takich inicjatyw była inicjatywa obywatelska pn.: „Wyjazd edukacyjny po Roztoczu szlakiem walk partyzanckich”„ którą przygotowali i zrealizowali...

czytaj dalej
Nie narzekaj tylko głosuj!

Nie narzekaj tylko głosuj!

Chcesz, żeby nasze miasto wyglądało lepiej i było bardziej przyjazne, wygodne dla ciebie? Przestań więc narzekać na problemy wokół siebie, tylko zagłosuj na wybrane zadanie, które zrealizowane ma zostać w ramach budżetu obywatelskiego w 2019 roku. Masz czas do 30...

czytaj dalej
Obywatelski pociąg „RETRO”

Obywatelski pociąg „RETRO”

Jednym z efektów projektu „Senior ważny codziennie” jest możliwość realizacji inicjatyw obywatelskich przez grupy seniorów. Z tej możliwości skorzystali seniorzy z Biłgoraja i okolic skupieni w Stowarzyszeniu Integracyjno-Rehabilitacyjnym Osób Niepełnosprawnych SIRON....

czytaj dalej

Inicjatywa obywatelska „ Ogniska czar”

Piknik integracyjny z oprawą muzyczną i poezją odbył się w dniu 24.08.2018 r. w miejscowości Zanie (gm. Księżpol, powiat biłgorajski, woj. lubelskie). Uczestniczyło w nim 26 osób seniorów - w tym członków Polskiego Związku Niewidomych Koła w Biłgoraju. Są to osoby z...

czytaj dalej

Inspirujemy do życia z pasją

Fundację założyła grupa osób od wielu lat związanych z Trzecim Sektorem, którzy mają doświadczenie działalności w różnych organizacjach, ale wspólnie dostrzegli podobne problemy i wyznaczyli sobie wspólne cele. Ich wspólnych dążeniem jest rozwijanie i realizacja pasji. Stąd nasza …

Fundacja Bliżej Pasji

ul. Narutowicza 79/31
23-400 Biłgoraj
tel. 669 045 303
e-mail: blizejpasji@gmail.com

Grantodawcy

Partnerzy

Projekty

Senior ważny codziennie!

Celem projektu „Senior ważny codziennie!” jest zwiększenie czynnego udziału 60 osobowej grupy seniorów po 60 r.ż z Powiatu Biłgoraj w życiu lokalnym poprzez zaangażowanie jej w procesy decyzyjne i kształtowanie polityk publicznych w okresie od 1 marca do 31 grudnia...

czytaj dalej

Bliżej polskiej muzyki

Projekt jest realizowany od 1 września do 31 grudnia 2017 r. Jego celem jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży dziedzictwa o znaczeniu narodowym – utworów muzyki klasycznej skomponowanej przez Polaków. Głównym działaniem jest zorganizowanie 3 koncertów muzyki...

czytaj dalej

Dzielnicowe inspiracje

Cykl projektów jest realizowany od 1 lipca do 30 listopada 2016 r. Główny jego cel stanowi  wzrosty kreatywności dziecięcej i zainspirowanie młodych lublinian do odkrywania świata. Projekty kierowane są do grupy w sumie 1350 dzieci w wieku przedszkolnym i...

czytaj dalej

Senior ma znaczenie!

Projekt jest realizowany od 1 czerwca do 31 grudnia 2016 r. w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Biłgoraju. Celem projektu jest zwiększenie udziału 40 osobowej grupy seniorów z Powiatu Biłgoraj w życiu społeczności lokalnej poprzez zaangażowanie jej w procesy...

czytaj dalej

Śliski temat

Projekt jest realizowany od 1 czerwca do 30 listopada 2016 r. jego przedmiotem jest uwrażliwienie społeczności Biłgoraja na problem nieczystości zostawianych przez psy na ulicach, skwerach, chodnikach. Dzięki realizacji projektu, przestrzeń publiczna miasta będzie...

czytaj dalej

Partnerzy

Translate »