Aktualności

Debatujemy w Dąbrowicy

Debatujemy w Dąbrowicy

Pierwsza debata oxfordzka w ramach projektu "Jesteśmy Młodzi o obywatelskość nam chodzi!" odbyła się w Korytkowie 21.11.2021. Młodzież  odniosła się do zagadnienia: używanie telefonów komórkowych w szkole jest dobrym rozwiązaniem. Zostały przedstawione argumenty za i...

czytaj dalej
Reprezentacja ważna rzecz!

Reprezentacja ważna rzecz!

Dnia 25 listopada na „obiedzie czwartkowym” spotkali się przedstawiciele biłgorajskich środowisk senioralnych, aby dyskutować nad wspólną reprezentacją. Celem działań sieciujących podejmowanych w ramach projektu „Zaangażowanie ma znaczenie!” jest spotkanie, integracja...

czytaj dalej
Debatowaliśmy w Korytkowie Dużym

Debatowaliśmy w Korytkowie Dużym

Używanie telefonów komórkowych w szkole jest dobrym rozwiązaniem -  tej tezy, w czasie debaty oxfordzkiej, w dniu  22 listopada b.r. w Korytkowie Dużym, bronili uczestnicy projektu „Jesteśmy młodzi- o obywatelskość nam chodzi!”. Tak ambitnego zadania podjęła się...

czytaj dalej
Nutka Radości

Nutka Radości

W gminie Łukowa jesienią b.r. powstał obywatelski klub seniora - Seniorklub „Nutka Radości”. Jest on odpowiedzią na potrzeby najstarszych mieszkańców Łukowej i okolic. Będzie wspierany przez Fundację Bliżej Pasji, a jego siedzibą będzie Gmina Łukowa. Podczas cyklu...

czytaj dalej
Porozumienie o współpracy organizacji senioralnych

Porozumienie o współpracy organizacji senioralnych

Dnia 17 listopada br. Odbyło się kolejne już śniadanie senioralne, czyli spotkanie organizacji mających na celu szeroko pojęte działanie na rzecz seniorów. To spotkanie było szczególne, gdyż organizacje pozarządowe pracujące na rzecz seniorów z miasta, gminy i powiatu...

czytaj dalej

Grantodawcy

Partnerzy

Projekty

Zaangażowanie ma znaczenie!

Celem projektu „Zaangażowanie ma znaczenie!” jest zwiększenie udziału 90 osobowej grupy seniorów po 60 r. ż. z Powiatu Biłgoraj w życiu lokalnym poprzez zaangażowanie jej w procesy partycypacyjne w okresie maj grudzień 2021 r. W projekcie odbędą się interaktywne...

czytaj dalej

Koperta życia dla mieszkańców Powiatu Biłgoraj

Celem projektu jest uświadomienie mieszkańcom i mieszkankom Powiatu Biłgoraj znaczenia posiadania w miejscu ogólnie dostępnym dokładnych informacji dotyczących stanu zdrowia, które mogą być wykorzystane przez służby medyczne w przypadku jego zagrożenia. Projekt jest...

czytaj dalej

Koperta życia dla potrzebujących biłgorajan

Celem projektu “Koperta życia dla potrzebujących biłgorajan” jest zwiększenie bezpieczeństwa 150 mieszkanek i mieszkańców z Miasta Biłgoraj w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia w okresie 01.04.2021 do 16.12.2021 r. poprzez wprowadzenie 150 Kopert życia. Koperta życia...

czytaj dalej

Jesteśmy młodzi – o obywatelskość nam chodzi!

Projekt zakłada zwiększenie zaangażowania obywatelskiego i edukacji obywatelskiej 72 osobowej grupy młodzieży z terenów wiejskich Powiatu Biłgoraj poprzez udział m.in. w warsztatach, spotkaniach, grach obywatelskich, debatach, symulacjach, których podsumowanie...

czytaj dalej

No i cóż, że wiek!

Celem projektu „No i cóż, że wiek!” jest zwiększenie udziału 100 osobowej grupy seniorów po 60 r. ż. z Powiatu Biłgoraj w życiu lokalnym w okresie od maja do grudnia 2020 r. W projekcie odbędą się: - interaktywne warsztaty, - obywatelską senioralną kampanię...

czytaj dalej

Koperta życia w Powiecie Biłgoraj

Celem projektu jest uświadomienie mieszkańcom Powiatu Biłgoraj znaczenia posiadania w miejscu ogólnie dostępnym dokładnych informacji dotyczących stanu zdrowia, które mogą być wykorzystane przez służby medyczne w przypadku stanu zagrożenia życia lub zdrowia. "Koperta...

czytaj dalej

Partnerzy

Translate »