Aktualności

Nowego lepszego roku!

Nowego lepszego roku!

Życzymy Wam nadziei, optymizmu mimo wszystko, wielu nowych możliwości i odnajdywania radości w każdym dniu przyszłego 2021 roku!   Zespół Fundacji Bliżej Pasji

czytaj dalej
Kolejne Gale podsumowujące projekt „No i cóż, że wiek!”

Kolejne Gale podsumowujące projekt „No i cóż, że wiek!”

Podsumowanie projektu „No i cóż, że wiek!” nie odbyło się jak co roku, podczas jednej wielkiej Gali - na to nie pozwalały obostrzenia sanitarne. W dniach 8 i 10 grudnia odbyły się natomiast małe spotkania - podsumowujące całoroczne działania seniorów z Aleksandrowa i...

czytaj dalej
Obywatelskie Spotkanie Senioralne

Obywatelskie Spotkanie Senioralne

Frampol to drugie najmniejsze miasto w województwie lubelskim (jedynie mniejsze są Modliborzyce). Małe jest zarówno pod względem liczby ludności, która liczy około 1400 mieszkańców, jak również pod względem zajmowanej powierzchni. Ale mimo, iż małe liczebnie i...

czytaj dalej
Koperta Życia w mediach

Koperta Życia w mediach

Kilkaset Kopert Życia już zostało rozdanych seniorom z miasta Biłgoraj i powiatu biłgorajskiego. Tych,  którzy chcieliby jeszcze otrzymać je dla siebie lub swoich bliskich zapraszamy do siedziby PCK, przy ul. 3-go Maja 79 w Biłgoraju. Zachęcamy do zapoznania się z...

czytaj dalej
Senior a historia

Senior a historia

Uczestnicy projektu „No i cóż, że wiek” to między innymi dawni nauczyciele i pracownicy szkół. W ramach projektu ukończyli szkolenia przygotowujące ich do realizacji inicjatyw obywatelskich. Inicjatywy były przygotowywane w grupach około cztero i pięcioosobowych....

czytaj dalej

Inspirujemy do życia z pasją

Fundację założyła grupa osób od wielu lat związanych z Trzecim Sektorem, którzy mają doświadczenie działalności w różnych organizacjach, ale wspólnie dostrzegli podobne problemy i wyznaczyli sobie wspólne cele. Ich wspólnych dążeniem jest rozwijanie i realizacja pasji. Stąd nasza …

Fundacja Bliżej Pasji

ul. Narutowicza 79/31
23-400 Biłgoraj
tel. 501 144 678
tel. 669 045 303
e-mail: blizejpasji@gmail.com

Grantodawcy

Partnerzy

Projekty

No i cóż, że wiek!

Celem projektu „No i cóż, że wiek!” jest zwiększenie udziału 100 osobowej grupy seniorów po 60 r. ż. z Powiatu Biłgoraj w życiu lokalnym w okresie od maja do grudnia 2020 r. W projekcie odbędą się: - interaktywne warsztaty, - obywatelską senioralną kampanię...

czytaj dalej

Koperta życia w Powiecie Biłgoraj

Celem projektu jest uświadomienie mieszkańcom Powiatu Biłgoraj znaczenia posiadania w miejscu ogólnie dostępnym dokładnych informacji dotyczących stanu zdrowia, które mogą być wykorzystane przez służby medyczne w przypadku stanu zagrożenia życia lub zdrowia. "Koperta...

czytaj dalej

Koperta życia w Mieście Biłgoraj

Celem projektu "Koperta życia w Mieście Biłgoraj" jest zwiększenie bezpieczeństwa 300 seniorów z Miasta Biłgoraj w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia w okresie 01.05.2020 do 30.11.2020 r. poprzez wprowadzenie 300 Kopert życia. Istota Koperty życia polega na...

czytaj dalej

Nowe formy edukacji

Celem projektu „Nowe formy edukacji” jest rozszerzenie formy działalności edukacyjnej organizacji na formę on-line poprzez zakup licencji Zoom Meetings Pro, ZoomWebinar Pro, sprzętu komputerowego oraz przeszkolenie zespołu pracowników w prowadzeniu szkoleń poprzez...

czytaj dalej

Obywatelsi!

Celem projektu „Obywatelsi!” jest zwiększenie zaangażowania i zainteresowania udziałem w życiu społecznym młodzieży z Gminy Biłgoraj, z trzech miejscowości: Smólsko, Korytków Duży i Sól. W okresie od 01.04 – 30.11. 2020 r. oferujemy młodzieży następujące formy...

czytaj dalej

Wiek nie odbiera odpowiedzialności!

Celem projektu „Wiek nie odbiera odpowiedzialności!” jest zwiększenie czynnego udziału 100 osobowej grupy seniorów po 60 r.ż z Powiatu Biłgoraj, w tym z Gminy Biłgoraj, Obsza, Aleksandrów w życiu lokalnym poprzez zaangażowanie jej w procesy decyzyjne i kształtowanie...

czytaj dalej

Partnerzy

Translate »